Sport grada Rijeke

Sport i rekreacija, kao oblici ljudske aktivnosti imaju veliku ulogu u psihičkoj dobrobiti. Potreba za kretanjem i fizičkom aktivnošću spada među biološke, urođene motive, kao i potrebe za hranom, zrakom, vodom. Primarno se potreba za fizičkom aktivnošću zadovoljavala kroz sve oblike ljudskog rada, koji je kretanju davao smisao.

U želji da osim rada fizička aktivnost ima smisao, čovjek je osmislio sportske aktivnosti. Sport je osim biološke potrebe, s vremenom počeo zadovoljavati i psihološke potrebe, samopouzdanje, motivaciju, suočavanje sa stresom, prihvaćanje izazova, osobni rast i razvoj, nošenje s neuspjesima itd. Svi se ti psihološki aspekti kod sportaša sa sportskih terena, borilišta, bazena, igrališta prenose i u svakodnevni život.

Od 4 do 6 godina - bazični sportovi

Programi prilagođeni za početak bavljenja sportom u dobi od 4 do 6 godina – bazični sportovi
VIše

Od 4 do 6 godina – ostali sportovi

Programi prilagođeni za početak bavljenja sportom u dobi od 4 do 6 godina – ostali sportovi
VIše

Od 7 do 9 godina

Programi prilagođeni za početak bavljenja sportom u dobi od 7 do 9 godina
Saznaj više

Od 9 do 12 godina – ekipni sportovi

Programi prilagođeni za početak bavljenja sportom u dobi od 9 do 12 godina – ekipni sportovi
VIše

Od 9 do 12 godina – individualni sportovi

Programi prilagođeni za početak bavljenja sportom u dobi od 9 do 12 godina – individualni sportovi
VIše

Od 12 godina

Programi prilagođeni za početak bavljenja sportom u dobi od 12 godina
Saznaj više

Organizirani programi u osnovnim školama

Sport osoba s invaliditetom

Objekti Rijeka Sporta sa svojim sadržajem

Rekreativne zone

Fitness klubovi i različiti organizirani programi rekreacije

Organizirani besplatni programi rekreacije

Planinarska društva

Vodič za upis djece u sportske klubove arhiva

Translate »