Propellers

Program: Erasmus+ Sport, suradničko partnerstvo.

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2022.

Koordinator: Regional Volunteer Center (Poljska).

Partneri: Mine Vaganti NGO (Italija), MV International (Italija), University of Thessaly (Grčka), University of Extremadura (Španjolska), Zajednica Sportskih Udruga Grada Rijeke “Riječki Sportski Savez” (Hrvatska), Bulgarian Sports Development Association (Bugarska), Champions Factory (Bugarska).

Kratki opis projekta: PROPELLERS “Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport”
“Profesionalno i osobno iskustvo kroz cjeloživotno učenje i redovni sport” (PROPELLERI) uključuje 8 partnerskih organizacija iz 6 zemalja Europske unije (Poljska, Italija, Bugarska, Hrvatska, Grčka i Španjolska) koje imaju za cilj promovirati dobrovoljno sudjelovanje u sportskim aktivnostima i svijest o važnost tjelesnih aktivnosti koje poboljšavaju zdravlje u skladu s holističkim modelom zdravlja među općom populacijom u EU-u, s posebnim naglaskom na kategorije u nepovoljnom položaju (NEET, osobe s invaliditetom).

Ukupna vrijednost projekta: 362,157.00 EUR

Translate »