DARE Digital Active Regions Europe - Outdoor

Program: Erasmus+ Sport, suradničko partnerstvo.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Koordinator: POST-SPORTVEREIN NURNBERG EV (Njemačka).

Partneri: FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA (Portugal), FITTRACK GMBH (Austrija), GINASIO CLUBE PORTUGUES (Portugal), UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA SA (Španjolska), UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA (Italija), VIVENDI EV (Njemačka), Zajednica Sportskih Udruga Grada Rijeke “Riječki Sportski Savez” (Hrvatska).

Kratki opis projekta: Poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnoj aktivnosti posebno podržavanjem Preporuku Vijeća o smjernicama Aktivnost HEPA i EU smjernicama za tjelesnu aktivnost.
Projekt DARE, zalaže se za Digital Active Region Europe s jasnim fokusom na vanjski, digitalno potpomognuti, održivi program zdravlja i fitnesa – recimo „zeleni “zdravi program. Cilj nam je imati novi koncept u dosezanju i podučavanju ljudi da se aktiviraju s jakim komunikacijskim utjecajem i ispravno i novo rješenje za aktiviranje publike grupnim i osobnim fit & wow programima, osobnim trenerom pod nadzorom i digitalnim “Appssisted ”Kretanje sport i aktivnosti u slobodno vrijeme 24/7 (tijekom cijelog dana).

Ukupna vrijednost projekta: 400.000,00 EUR

Translate »