Projekti RSS-a u provedbi

RSS kao vodeći partner

 

JUST SPORT je Erasmus+ Sport projekt borbe protiv dopinga u rekreativnom okruženju.
Cilj projekta je podizanje svijesti među rekreativnim sportašima o štetnosti konzumiranja steroida, stimulansa, hormona, narkotika i ostalih zabranjenih sredstava.
Trajanje projekta: od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2018.
Vodeći partner: Riječki sportski savez (RSS) – Hrvatska
Partneri: Slovenian Anti-Doping Organization (SLOADO) – Slovenija
Swedish Sports Confederation (SSC) – Švedska
Bulgarian Sports Development Association (BSDA) – Bugarska
CESIE – Italija
Municipality of Mirandela – Portugal

Više informacija o projektu doznajte na web stranici projekta http://www.just-sport.org/.

 

PASSPORT (Project for Academy Sport SupPORT) je Erasmus+ Sport projekt s ciljem podrške i poticanja dualnih karijera sportaša.
PASSPORT promovira i podupire dvostruku karijeru sportaša postavljanjem transnacionalne mreže partnera koji će razviti platformu za edukaciju sportaša u sportskom menadžmentu, što će doprinijeti njihovoj zapošljivosti.
Trajanje projekta: od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2020.
Vodeći partner: Riječki sportski savez (RSS) – Hrvatska

Partneri: Mine Vaganti NGO (MVNGO) – Italija
Bulgarian Sports Development Association (BSDA) – Bugarska
Sports federation of Ajdovščina NGO – Slovenija
Business school PAR – Hrvatska
FH JOANNEUM – Austrija

 

APTSA (A Path to TranSportAction) je Erasmus+ projekt za jačanje sposobnosti u sklopu ključne aktivnosti 2 sa ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima u ruralnim područjima Europe i Latinske Amerike.

Trajanje projekta: od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2019.
Vodeći partner: Riječki sportski savez (RSS) – Hrvatska
Partneri: Mine Vaganti NGO – Italija
Brigada de Voluntarios Bolivarianos de Peru (BVBP) – Peru
Bulgarian Sports Development Association (BSDA) – Bugarska
ICYE Brazil – Brazil

 

MOST (MObility of STaff) je malo kolaborativno partnerstvo u sklopu Erasmus+ Sport programa s ciljem osnaživanja administrativnog osoblja unutar sportskih organizacija na proaktivan način.
Trajanje projekta: od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.
Vodeći partner: Riječki sportski savez (RSS) – Hrvatska
Partneri: Bulgarian Sports Development Association (BSDA) – Bugarska
Swedish Sports Confederation (SSC) – Švedska
Atletski klub „Kvarner“ Rijeka – Hrvatska

SIS (Safe In Sport) je malo kolaborativno partnerstvo u sklopu Erasmus+ Sport programa s ciljem zaštite mladih sportaša i prevencije njihovih ozljeda.
Trajanje projekta: od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.
Vodeći partner: Riječki sportski savez (RSS) – Hrvatska
Partneri: Bulgarian Sports Development Association (BSDA) – Bugarska
Karasu Genclik, Sanat ve Spor Kulubu Dernegi (KARGENCCLUB) – Turska
Atletski klub „Kvarner“ Rijeka – Hrvatska

 

RSS kao partner projekta

Good governance in Sport

Good governance in Sport je kolaborativno partnerstvo 6 zemalja u sklopu Erasmus+ Sport programa s ciljem analize, razvijanja, prijenosa i / ili provođenja inovativnih praksi na području dobrog upravljanja s fokusom na širu javnost i integritet i transparentnost načina upravljanja u nacionalnim i europskim sportskim organizacijama.

Trajanje projekta: od 1. siječnja 2018. do 30. kolovoza 2019.

Vodeći partner: Bulgarian Sports Development Association (BSDA) – Bugarska

Green seal je kolaborativno partnerstvo u sklopu Erasmus+ Sport programa s ciljem borbe protiv dopinga u rekreativnom okruženju.

Trajanje projekta: od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019.
Vodeći partner: Spanish Agency for Health Protection in Sport – Španjolska