Projekti

Erasmus+ projekti

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. godine. U području sporta, program podupire aktivnosti koje rezultiraju razvojem, prijenosom i provedbom inovativnih ideja i praksi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Opći je cilj programa cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva.

Projekti obuhvaćaju tri područja aktivnosti:

 • Mala partnerstva u području sporta,
 • Suradnička partnerstva u području sporta,
 • Neprofitna sportska događanja.

Prioriteti koji se primjenjuju na sve sektore programa Erasmus+:

 • Uključivost i raznolikost u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta,
 • Okoliš i borba protiv klimatskih promjena,
 • Pristupanje digitalnoj transformaciji razvojem digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta,
 • Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje.

Posebni prioriteti u području sporta uključuju:

 • Poticanje sudjelovanja u sportu i tjelesnoj aktivnosti,
 • Promicanje integriteta i vrijednosti u sportu,
 • Promicanje obrazovanja u sportu i putem sporta,
 • Suzbijanje nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu te borba protiv nasilne radikalizacije.

Aktivni projekti:

Translate »