Javne potrebe

JAVNE POTREBE 2021

Javni poziv za podnošenje prijave za Programe javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2021.godinu

OBRASCI I PRIJAVA 2021

http://digital.rss.hr/

http://digital.rss.hr/pravilnici

Amandman-Gradonačelnika- na Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu (1)

Program-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Rijeke-za-2021.-godinu

Prijedlog-programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Rijeke-za-2021.-godinu-gradsko vijeće

Prijedlog-odluke-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Detaljni-plan-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-Programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada…

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar PJP u sportu Grada Rijeke za 2021.g.

JAVNE POTREBE 2020

Programsko i financijsko izvješće o radu RSS-a za 2019. g.

Prijedlog-odluke-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Izmjene-Detaljnog-plana-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-Programa-javnih-potreba-u-sp

Prijedlog-odluke-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Detaljni-plan-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-Programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada

Prijedlog-izmjena-Programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Rijeke-za-2020.-godinu

Odluka-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Izmjene-Detaljnog-plana-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-Programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada

Detaljni plan raspodjele JP u sportu 2020

Prijedlog PJP u sportu za 2020. godinu, Gradsko vijeće

Prijedlog PJP u sportu, zaključak

Prijedlog progama javnih potreba u sportu 2020

JAVNE POTREBE 2019

Detaljni plan raspodjele 2019.

Izmjene PJP u sportu za 2019.

JAVNE POTREBE 2018

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2018. godinu
Prijedlog-odluke-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Detaljni-plan-raspodjele
Poziv za izradu programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

JAVNE POTREBE 2017

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada rijeke u 2017. godini
Prijedlog-odluke-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Detaljni-plan-raspodjele-financijskih-sredstava-unutar-Programa-javnih-potreba-u-sportu-Grada-Rijeke-za-2017.-godin

JAVNE POTREBE 2016

Odluka o raspodjeli sredstava za 2016. godinu
Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu
Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2016. godini

JAVNE POTREBE 2015

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa Javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2015. godini

JAVNE POTREBE 2014

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa Javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2014. godini

JAVNE POTREBE 2013

Natječaj za javne potrebe u 2013. godini
Javne potrebe u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu

JAVNE POTREBE 2010

Plan raspodjele financijskih sredstava za 2010. godinu