O SAVEZU

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE “RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”

Verdieva 11/III, 51000 Rijeka
Skraćeni naziv : RSS RIJEKA
E-mail: rss@rss.hr
Web: www.rss.hr
OIB: 03489426158
MB: 03337472
Žiro račun: 2488001-1100116312
IBAN: HR39 2488001 1100116312

Glavni tajnik: Slaviša Bradić, e-mail: slavisa.bradic@rss.hr, tel: 051 313-501
Predsjednica: Dorotea Pešić-Bukovac, e-mail: predsjednica@rss.hr, tel: 051 313-501

IZVRŠNI ODBOR RSS:
Za mandatno razdoblje od 9.12.2020.g. do 09.12.2024.g. imenuje se Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” u sastavu od 11 članova:

1. Gđa. Dorotea Pešić Bukovac, predsjednik
2. G. Ivan Vukić, potpredsjednik
3. Gđa. Sanja Pavić, potpredsjednik
4. G. Febo Marinelli, član
5. G. Velimir Liverić, član
6. G. Zoran Oštrić, član
7. G. Samir Barać, član
8. G. Lores Agotić, član
9. G. Miroslav Pavlović, član
10. G. Vladimir Cvjetan, član
11. Gđa. Iva Florjančič, član

NADZORNI ODBOR RSS:

Za mandatno razdoblje od 9.12.2020.g. do 09.12.2024.g. imenuje se Nadzorni odbor Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” u sastavu od:

1. Gđa. Iva Lesjak, predsjednica

2. G. Veljko Karabaić, član

3. G. Igor Butorac, član

Skupština RSS u razdoblju 2020. – 2024.
Sastav članova Skupštine Riječkog sportskog saveza u mandatnom razdoblju od 09.12.2020.g. – 09.12.2024.g.

R.B.

SPORT

IME I PREZIME

1

Alpinizam

Marko Radman

2

Atletika

Iva Florijančić

3

Automobilizam

Tomislav Šepić

4

Badminton

Arni Badjuk

5

Biciklizam

Marin Božić

6

Boćanje

Sandro Gulja

7

Bridge

Jasna Doričić

8

Dizanje utega

Miloš Sušanj

9

Gimnastika

Miroslav Pavlović

10

Jedrenje

Vojko Gorše

11

Judo

Dino Pašić

12

Karate

Vladimir Cvjetan

13

Kendo

Marko Vejvoda

14

Kickboxing

Igor Ivošević

15

Košarka

Zoran Oštrić

16

Kuglanje

Lores Agotić

17

Nogomet

Zoran Miličković

18

Odbojka

Velimir Liverić

19

Planinarstvo

Ajiša Ahel

20

Daljinsko plivanje

Iris Španjol

21

Plivanje

Sanja Jovanović

22

Ples

Elio Bašan

23

Riječki olimpijci

Aramis Naglić

24

Riječki sportski sveučilišni savez

Marko Žunić

25

Riječki sportski savez gluhih

Bogumil Rumac

26

Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke

Miljenko Mišljenović

27

Ronjenje

Margerita Rena Stipković

28

Rugby

Marko Bjelobaba

29

Rukomet

Vedran Devčić

30

Školski sport

Ivan Vukić

31

Sinkronizirano plivanje

Sanja Pavić

32

Skijanje

Febo Marinelli

33

Skokovi u vodu

Dorotea Pešić Bukovac

34

Stolni tenis

Ervin Stilin

35

Streličarstvo

Velibor Mitrović

36

Sportska rekreacija

Damir Rabar

37

Sportski ribolov na moru

Predrag Rašeta

38

Šah

Goran Mufić

39

Taekwondo

Doris Marković

40

Tenis

Marko Toić

41

Triatlon

Damir Šegota

42

Udruga kineziologa grada Rijeke

Bojana Kukec

43

Vaterpolo

Samir Barać

44

Veslanje

Ivo Zrilić

45

Wushu

Namik Dizdarević

46

Aikido

Goran Malinić

47

Ju-jitsu

Dubravko Magdić

STRUČNE SLUŽBE:
Sandra Nemarnik, Voditelj financija, e-mail: sandra.nemarnik@rss.hr, tel.: 051 313-510
Snježana Božić Pajić, Voditelj pravnih poslova, e-mail: snjezana.bozic.pajic@rss.hr

PROGRAMI SPORTA:
Ksenija Trninić, e-mail: ksenija@rss.hr, tel: 051 313-507
Zoran Pjevalica, e-mail: pjevalica@inet.hr, tel: 051 313-506
Mirjana Milunović Križan, e-mail: mirjana@rss.hr, tel: 051 313-507

ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA:
Toma Jelušić, e-mail: toma@rss.hr, tel: 051 313-500

RAČUNOVODSTVO:
Lorijana Tariba, e-mail: lorijana@rss.hr, tel: 051 313-508
Nadia Kovačić, e-mail: nadia@rss.hr, tel: 051 313-505
Tanja Rivetti, e-mail: tanja@rss.hr, tel: 051 425-823
Maja Berić, e-mail: maja@rss.hr, tel: 051 313-509
Andreja Frankić, e-mail: andreja.frankic@rss.hr, tel: 051 313-502

EU PROJEKTI:
Iris Španjol, e-mail: iris@rss.hr, tel: 051 313-503
Magda Maras Berić, e-mail: magda@rss.hr, tel: 051 313-503

Translate »