Dokumenti RSS

Statut RSS

Pravilnik o naknadama za postignute sportske rezultate, 2014.g_

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SPORTSKIH KLUBOVA NOSITELJA KVALITETE RIJEČKOG SPORTA

Pravilnik o razvrstavanju sportskih grana

Pravilnik o razvrstavanju sportskih klubova

Pravilnik o sufinanciranju programa perspektivnih sportaša, 2014.g_

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA VREDNOVANJE I ODABIR PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE

Pravilnik o sufinanciranju programa perspektivnih sportaša

Pravilnik_o_naknadama_za_postignute_sportske_rezultate

Obavijest

S U K O B   I N T E R E S A

U skladu s odredbom članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), a na temelju izjava svojih predstavnika- Glavni tajnik Zajednice i Predsjednik Zajednice,

Zajednica sportskih udruga Grada Rijeke, “RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”, Rijeka, Verdieva 11/III, ( u daljnjem tekstu Zajednica)

objavljuje

da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Zajednice, iz članka 76. stavka 2. točke 1. istog Zakona ili s njima povezane osobe u smislu članka 77. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Zajednice sportskih udruga Grada Rijeke „RSS“, srpanj 2020.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Zajednice sportskih udruga Grada Rijeke RSS, srpanj 2020.

PLAN NABAVE RSS-2020.G_

IZMJENE PLANA NABAVE RSS ZA 2020.g.