ZAKONI

Zakon o udrugama od 1.10.2014. g.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Porezni propisi

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Olimpijska povelja 2007.
Autonomija olimpijskog i sportskog pokreta
Nomenklatura sportova i sportskih grana 2014