Vijesti iz RSSa

Završena izrada Prijedloga Strategije sporta Grada Rijeke 2018. – 2024.

U suradnji Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Riječkog sportskog saveza završena je izrada prijedloga Strategije sporta Grada Rijeke 2018. – 2024. godine.
Strategijom su obuhvaćena dva olimpijska ciklusa, čime se, ističe Vera Begić Blečić, pročelnica Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, želi naglasiti srednjoročno razdoblje tijekom kojega se namjeravaju poboljšati opći uvjeti i dodatno razviti lokalni sustav za razvoj sporta u Gradu Rijeci. Pritom se, naglasila je V. Begić Blečić, pod pojmom sporta podrazumijeva i rekreacija, izuzetno važna za sve dobne skupine Riječana i usmjerenost Grada Rijeke ka zdravom načinu života. Jasno to pokazuje i vizija Strategija sporta Grada Rijeke: Grad Rijeka – sport i rekreacija dostupni svima!
U Rijeci je raznim sportskim aktivnostima obuhvaćeno više od 25.000 Riječana, od kojih je više od 12.000 aktivnih sportaša, 5.529 registriranih i 4.590 neregistriranih sportaša te 2.544 rekreativaca, i približno 1.900 članova školskih i studentskih sportskih klubova. Raspoređeni su u 195 sportskih udruga odnosno u oko 400 sportskih ekipa iz 49 sportova i sportskih disciplina. Prema dobnoj kategoriji najzastupljenija su djeca i juniori sa 43,6% i polaznici sportskih škola 43,5%, a seniora i seniorki ima tek 12,9%. Sportaša ima gotovo dvostruko više nego sportašica i to u odnosu 64:36. S obzirom na atraktivne sportske lokacije koje se nalaze u okolici grada, Rijeka nudi uvjete za programe natjecateljskog i rekreacijskog sporta u sklopu 49 sportskih grana.
“Premda je iz današnje perspektive teško odgovoriti na pitanje gdje će 2024. godine biti sportska Rijeka, više od stotinu sudionika 12 održanih radionica, tijekom kojih se u sklopu procesa strateškog planiranja raspravljalo o sadašnjem stanju i budućem razvoju sporta, isticali su kao najvažnije uključivanje u sport i rekreaciju što većeg broja djece i mladih, građana svih dobnih skupina, osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha” – rekla je V. Begić Blečić. Pritom je dodala kako je u strateškom dokumentu dodatni značaj dan kvalitetnom i vrhunskom sportu.
Uz to, Strategijom se nastoji razviti cijeli sustav sporta i rekreacije, od financiranja, posebno putem novih modela, i infrastrukture do digitalne transformacije, a novi pristup očituje se kroz uključivanje sporta u sva područja života lokalne zajednice – EPK, turizam, kulturu, poduzetništvo i edukaciju. Razvoj sustava određen je kroz dva strateška cilja, prvi, Razvoj sporta i rekreacije u Gradu Rijeci i drugi, Sustav podrške Grada Rijeke razvoju sporta i rekreacije koji imaju razrađene prioritete i mjere.
Strategija sporta temelji se na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.–2020. godine, usklađena je i sa svim strateškim dokumentima višeg reda na razini Urbane aglomeracije Rijeka, Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i Europske unije.
U proces strateškog planiranja bilo je tijekom siječnja i veljače uključeno 127 sudionika tijekom 12 radionica na kojima se raspravljalo o temama vezanim za zakonske i strateške okvire, ustroj sporta, sport u sustavu odgoja i obrazovanja, sportske manifestacije, sport i turizam, financiranje sporta, EU fondove, sport osoba s invaliditetom, status sportaša i stručnih kadrova u sportu, sportske klubove, sportsku rekreaciju, sportsku infrastrukturu, javne potrebe u sportu i negativne pojave u sportu.
Ističući važnost izrade Strategije sporta Grada Rijeke Slaviša Bradić, v.d. tajnik Riječkog sportskog saveza, rekao je da je riječ o dokumentu koji će za razdoblje od osam godina definirati razvoj sporta u Rijeci i kao temeljni dokument u ovom području dati smjernice i biti mehanizam za praćenje provedbe ostvarenja ciljeva i u Strategiji zacrtane vizije.
“Tematske radionice bile su izuzetno korisne zbog analize stanja i razmjene stajališta, ideja, prijedloga i rješenja, a sve s ciljem izrade dokumenta koji razvoj sporta definira kvalitetno, i što je osobito važno, u realnim okvirima” – rekao je S. Bradić.
Strategija sporta je u potpunosti izrađena vlastitim kapacitetima, a koordinatori izrade bili su: Slaviša Bradić, Bojan Sušanj i dr.sc. Nataša Zrilić.
O prijedlogu Strategije sporta Grada Rijeke 2018.-2024. provest će se i e-konzultacije, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, s obzirom na to da je riječ o dokumentu čijim se donošenjem neposredno uređuju pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke.