Vijesti iz klubova

Show Racism the Red Card

HNK Rijeka, u Irskoj je sudjelovala na seminaru koji je organizirala udruga „Show Racism the Red Card- Ireland“ u sklopu projekta europske komisije „Youth in Action“.
Seminar je organiziran u cilju postavljanja platforme za diskusiju i implementaciju inovativnih rješenja na području razvijanja društvene odgovornosti sporta. Naglasak cjelokupnog projekta je da kroz nogomet kao najpopularniji i najmasovniji sport utječe na kreiranje tolerantnijeg društva i prevenciju svih oblika diskriminacije.
Sudionici seminara bile su predstavnici organizacija koje projekt „Show Racism the Rad Card“ provode diljem europe. Zemlje učesnice projekta su Austrija, Finska, Danska, Njemačka, Engleska, Irska, Nizozemska, Srbija
Seminaru su također prisustvovali i predstavnici „Kick it Out UK“ i „Anti Racism Network“ i „Regionalni info centar za mlade Rijeka“.
Projekt je podržan od strane Nogometnog saveza Irske (FAI) čiji je predstavnik Des Tomlinson bio gost predavač.
Svojim dosadašnjim radom HNK Rijeka pokazala je angažman na području razvoja društvene odgovornosti sporta i primjere pozitivne prakse i iskustva različitih europskih zemalja nastojat će implementirati u svoje aktivnosti i programe.
Hrvatska nastojanja i postojeće projekte i aktivnosti u razvoju tolerancije u sportu predstavili su Alen Rivetti iz HNK Rijeka sa prošlogodišnjim projektom “ZAJEDNO SMO RIJEKA” i Nasrin El Gharni iz Regionalnog info centra za mlade u Rijeci.
HNK Rijeka je upravo zbog svoje izuzetne predanosti ideji fair play-a i promoviranja različitosti u sportu nagrađena dva puta u proteklih mjesec dana. Stoga je izvrstan predstavnik primjera pozitivne prakse iz Hrvatske.