Vijesti iz RSSa

RSS prošao na pet projekata koje financira EU

Europska komisija, odnosno ovlaštena agencija EACEA, jučer je objavila službene rezultate natječaja za program Erasmus+ Sport. Od ukupno 360 prijavljenih projekata, odobreno je 170. Riječki sportski savez aplicirao je na 3 projekta kao vodeći parter i na 2 projekta kao partner.
Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je svih 5 projekata prihvaćeno i kroz nekoliko dana potpisat će se ugovori sa ovlaštenom agencijom Europske unije.
S pravom smo izuzetno zadovoljni postignutim rezultatom, a u prilog tome govori činjenica da Hrvatska ima ukupno 11 odobrenih projekata, od tog broja Riječki sportski savez je uspješno aplicirao sa 3 projekta. Uvidom u objavljene rezultate po zemljama, vidljivo je da jedino jedna talijanska organizacija i Riječki sportski savez imaju svaki po 3 prihvaćena projekta.
Projekti na kojima je Riječki sportski savez vodeći partner:

1. Dual karijera/dobro upravljanje u sportu,
Naziv projekta: Project for Academy of Sport Support
Ukupni grant: 382.845,00 eura
Ovaj je projekt u najvećoj mjeri pripremila Poslovna akademija PAR iz Rijeke i nastavak je dugogodišnje suradnje PAR-a i Riječkog sportskog saveza, a vezano uz edukaciju sportaša.
Partneri: Austrija, Italija, Slovenija i Bugarska

2. Mobilnost administrativnog osoblja,
Naziv projekta: Mobility of Staff (MOST)
Ukupni grant: 43.370,00 eura
U projekt su uključeni sportski klubovi grada Rijeke i naše županije, te Osječko-baranjska i Zadarska županija.
Partneri: Švedska i Bugarska

3. Zdravstvena zaštita mladih sportaša,
Naziv projekta: Safe in Sport
Ukupni grant: 46.325,00 eura
U projekt su uključeni sportski klubovi grada Rijeke i naše županije, te Osječko-baranjska i Zadarska županija.
Partneri: Turska i Bugarska

Projekti na kojima je Riječki sportski savez partner:

1. Španjolska, borba protiv dopinga,
Naziv projekta: Green Seal
Ukupni grant: 318.670,00 eura

2. Bugarska, dobro upravljanje u sportu,
Naziv projekta: Good governance in sport
Ukupni grant: 394.265,00 eura

Za ova dva projekta čekamo službenu informaciju vodećih partnera o iznosu budžeta koji se direktno odnosi na Riječki sportski savez. Ono što je posebno važno istaknuti, svi projekti napisani su samostalno, odnosno nisu korištene usluge vanjskih konzultanata.