Vijesti iz RSSa

Riječki sportski savez i Služba vlade republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku potpisali ugovor za provedbu projekta IRIS

Sport kao mehanizam “rane integracije i rehabilitacije“ – akronim IRIS

Cilj projekta: Razmjena iskustava na području integracije osoba sa invaliditetom (predškolski uzrast te niži razredi osnovne škole)kroz sport. Na taj način dugoročno poboljšati integraciju osoba sa invaliditetom u ranim fazama života, i s time poboljšati kvalitetu života tih osoba, njihovih staratelja i lokalne zajednice u kojoj žive. Dugoročno smanjiti troškove intervencije potrebno za profesionalnu rehabilitaciju tih osoba te pripremiti uvjete potrebne za uspješnu integraciju djece sa invaliditetom u vrtićima i nižim razredima osnovne škole.
Zajednički pripremiti program i edukacijske materijale za obrazovanje odgojitelja/ljica u vrtićima, učitelje/ljica razredne nastave, sportskih radnika, članova nevladinih organizacija koje podržavaju osobe sa invaliditetom i staratelja osoba sa invaliditetom. Organizirati obrazovanje u obliku „blended learning“ kombinacije klasične nastave i „e-learninga“ i na taj način osposobiti predstavnike ciljnih skupina za implementaciju rane integracije za djecu iz vrtića i nižih razreda osnovne škole. Implementirati model u vrtićima i osnovnim školama. Izvršiti prijenos pozitivne prakse u vrtiće i škole koje nisu učestvovale u pilotskoj implementaciji modela.

Trajanje projekta: 01.03.2014. do 17.06.2015.

Osnovne aktivnosti:

– Analiza stanja i potreba odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s osobama s posebnim potrebama
– Razvijanje dvojezičnog obrazovnog programa
– Radionice za odgajatelje i učitelje
– Petodnevni festival kod svakog partnera /3/
– Internetske stranice / prijedlog je pripremljen međutim čekamo potpisivanje ugovora kako bi nam to bili prihvatljivi troškovi/

Partneri:
Vodeći partner: Riječki sportski savez
Partner 1: IPAK institut iz Velenja, Slovenija
Partner 2: Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Pula

Proračun:
Ukupna vrijednost projekta: 229.599,50 eura