Vijesti iz RSSa

Projekt “Živjeti zdravo” – prezentacija Kenda

Projekt “Živjeti zdravo”

Rijeka, 10.04.2021.

U nastavku suradnje RSS-a i projekta “Živjeti zdravo”, 10.04.2021. godine u parku na Mlaki održano je vježbanje i prezentacija Kendo kluba “Rijeka”. Prezentacija i cijela aktivnost održana je sukladno trenutnim epidemiološkim mjerama koje su na žalost spriječile veće sudjelovanje građana.

Suradnja između RSS-a i projekta “Živjeti zdravo” ima za cilj  stvaranje uvjeta za rekreativne aktivnosti građana. U sklopu suradnje održat će se čitav niz aktivnosti usmjerenih za poticanje tjelesne aktivnosti i zdravog načina života naših građana od najmlađih uzrasta pa sev do umirovljenika. Tijekom aktivnosti pokrenut će se različiti programi na lokacijama Grada Rijeke koji će poboljšati dostupnost besplatnih rekreativnih aktivnosti. Također će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo opremiti određene lokacije spravama koje će našim građanima služiti za sportske, rekreativne i zdravstvene namjene.