Vijesti o Projektima

Program radionice Safe In Sport

Srijeda, 24.10.2018.

Lokacija: Visoka poslovna škola PAR

09:30 – 10:15     Smjernice za provođenje treninga s otporom kod mladih sportaša

10:15 – 10:45     Pauza za kavu

10:45 – 11:30     Pokazatelji biološke dobi – Predstavljanje PHV-a (godina u kojoj se očekuje najbrži prirast u visinu tijekom adolescentskog rasta)

11:30 – 11:45     Pauza za kavu

11:45 – 12:30     Trening skokova i mladi sportaši

Pauza za ručak

15:30 – 16:15     Primjer trenažnog programa skokova za početnike (uključujući demonstraciju izvedbe skokova)

16:15 – 16:45     Pauza za kavu

16:45 – 17:30     Zagrijavanje za trening – Predstavljanje RAMP protokola zagrijavanja (uključujući demonstraciju vježbi zagrijavanja)

17:30 – 18:15     Istezanje nakon treninga

 

Četvrtak, 25.10.2018.

Lokacija: Sportska dvorana “Kantrida”

14:30- 18:00       Fizički razvoj mladih sportaša – Predstavljanje YPD modela

Pauza za kavu

Trening jakosti mladih sportaša

Prikaz treninga s medicinskim loptama za razvoj jakosti kod djevojčica u dobi od 12 godina (kompletni trening koji uključuje RAMP protokol zagrijavanja i istezanje po završetku treninga)

Prikaz treninga za razvoj brzine djevojčica u dobi od 10 i 11 godina