Vijesti iz RSSa

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2019. godini

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” raspisuje

P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U 2019. GODINI

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2019. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: RSS) objedinjuje i predlaže, a Grad Rijeka u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 1. TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA
 1. program sportske škole, (program sportske obuke mladih-početnici)
 2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
 3. program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta,

 

 1. SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA
 1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi
 2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
 3. organizacija i provedba visokoučilišnih sportskih aktivnosti

 

 1. SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT GLUHIH
  1. program treninga i natjecanja klubova i društva

 

 1. SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
  1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

 

 1. FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA
  1. udruženja stručnih osoba
  2. gradski savezi

 

 1. ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI
 1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini

 III.

Pravo sudjelovanja na pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o sportu  (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda. 

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za  to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III, na Internet stranici Riječkog sportskog saveza – www.rss.hr, na internet stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr. Uz obrasce potrebno je dostaviti:

 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 • presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
 • detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima.

V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza komisije će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s  1.10.2019. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

«RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ», Verdijeva 11/III, 51000 Rijeka,

s napomenom:

“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U 

2019.GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313 500 ili 313-507 ili e-mail: bojan@rss.hr.

VII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2019. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja ugovora.

 

ZA ZAJEDNICU SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE

“RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”

 

Predsjednik:

 

Samir Barać

 

Obrasci:

Kriteriji za sudjelovanje – JP 2019

Opći podaci o nositelju programa

Obrazac A JP 2019

Obrazac B JP2019

Obrazac D – JP2019

Obrazac E 1 -E 2 – JP 2019

Obrazac F- JP 2019

Suglasnost