Javne potrebe

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa Javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2015. godini

Predmet ove poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2015. godini .
Predviđeni obrasci mogu se preuzeti na dolje navedenim poveznicama ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III, na Internet stranici Riječkog sportskog saveza – www.rss.hr .
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VII. ovog Natječaja, zaključno s 10. 10. 2014. godine.
Više informacija na info@rss.hr ili tel: 313 500, 313 507.

RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ
VERDIEVA 11/3
51000 RIJEKA

Poziv za prikupljanje prijedloga programa

 Opći podaci

Kriteriji

Obrazac A

Obrazac B

 Obrazac C

Obrazac C1

Obrazac D

 Obrazac E1-2

 Obrazac E3-4

 Obrazac F

Detaljni plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu grada Rijeke