Vijesti iz RSSa

Potpisan sporazum o suradnji između Riječkoga sportskog saveza i Fakulteta zdravstvenih studija 

Potpisan sporazum o suradnji između Riječkoga sportskog saveza i Fakulteta zdravstvenih studija

Rijeka, 26.02.2020.

U prostorijama Riječkog sportskog saveza potpisan sporazum o suradnji RSS-a i fakulteta Zdravstvenih studija u Rijeci.

Sporazum su potpisali predsjednica Riječkog sportskog saveza Dorotea Pešić-Bukovac, glavni tajnik Riječkog sportskog saveza Slaviša Bradić, dekan Zdravstvenih studija u Rijeci Alan Šuštić i tajnica fakulteta Iva Križanec Ropac.

Cilj ovog sporazuma je stvaranje uvjeta za uspostavu suradnje i međusobnu pomoć na područjima obrazovanja i usavršavanja studenata zdravstvene struke, te razmjenu iskustava za što postoji obostrani interes.

Sporazumom će, između ostalog, biti regulirana zajednička realizacija tematskih istraživanja, izrada znanstvenih i stručnih projekata, organizacija seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa.

Ovim sporazumom Riječki sportski savez i Fakultet zdravstvenih studija zajedno će aplicirati nekoliko projekata na EU fondove.

Jedan od projekata je da se u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, fakultetima i sportskim objektima postave defibrilatori, te educira za njihovo korištenje.

Zdravstveni studij pomoći će realizirat korištenje defibrilatora i educirat o procesu oživljavanja.

Drugi projekt predviđa nadogradnju postojećeg biomehaničkog laboratorija novom opremom, kako bi ga mogli koristi i sportaši.