Vijesti iz RSSa

PISMO KLUBOVIMA – ZA NAŠE NAJMLAĐE SPORTAŠE

Dragi naši Sportaši,
Svjesni smo situacije u kojoj smo se ponovo našli zbog situacije koju je uzrokovala kriza sa COVID-om a koja nam je opet za naše najmlađe sportaše zatvorila dvorane i sportska borilišta i tako onemogućila treniranje. Naučili smo da se u ovom mjesecu svi zajedno radujemo te sumiramo plodove našeg sportskog rada i dostignuća iz ove godine. Puno toga će na žalost neće biti zbog više sile.
No mi kao Riječki sportski savez koji predstavlja naše sportove i klubove, zajedno sa Gradom Rijekom odlučili smo barem malo dati našim najmlađim sportašima osjećaj da nisu prepušteni sami sebi.
Odlučili smo našim najmlađima koji su bili uključeni u naše projekte kao što je bio „Dječji festival sporta“ prošle godine, na kojem su mogli uživati u prezentacijama sportova uz posjet Djeda Božićnjaka i prigodne poklone, ove godine svakako nastaviti tu tradiciju i pokazati da zajedno sve prepreke možemo savladati.
Naš je savez osigurao prigodne poklone za sve mališane koje ćemo im dati preko njihovih klubova.
Nećemo zaboraviti niti humanitarni duh ovog vremena pa smo pripremili poklone i informatičku opremu za institucije koje se bave socijalno ugroženim skupinama djece.
Pozivamo sve klubove da se aktivno uključe u naredne aktivnosti.
S poštovanjem,
Predsjednica Riječkog sportskog saveza
Dorotea Pešić Bukovac