Vijesti iz RSSa

ODRŽANA 2. SJEDNICA SKUPŠTINE RSS-a

2. SJEDNICA SKUPŠTINE Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”
u novom mandatnom razdoblju 2020.g. -2024.g

U četvrtak, 04.02.2021. godine s početkom u 17,00 sati u dvorani HKD na Sušaku održana je 2. Sjednica skuppštine Riječkog sportskog saveza. Na Skupštini je izglasan detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa Javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu te Plan korištenja sportskih objekata za 2021. godinu.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine a. Verifikacijskakomisija

b. Ovjerovitelji zapisnika

c. Zapisničar

 1. Izvještaj verifikacijske komisije/ utvrđivanje kvoruma Skupštine
 2. Verifikacija Zapisnika sa Izborne 1. sjednice Skupštine Riječkog sportskog saveza

  u mandatnom razdoblju 2020.-2024.g. održane 09.12.2020.g.

 3. Usvajanje predloženog Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa

  javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021.g.

 4. Plan korištenja sportskih objekata za 2021.g.
 5. Informacija o provedbi upisa promjena osoba za zastupanje RSS u svim nadležnim registrima
 1. Odluka o opozivu i imenovanju Likvidatora RSS- usklađenje
 2. Razno