Vijesti iz klubova

Obavijest – Postupanje s radnim knjižicama

Člankom 299. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 149/09, 61/11 i 73/73) propisano je da s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 291. Zakona o radu, koje normativno uređuju radnu knjižicu i postupanje s radnom knjižicom.
Prema odredbi članka 299. stavak 2. Zakona o radu poslodavac je obvezan najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odnosno najkasnije do 30.09.2013. godine VRATITI radniku radnu knjižicu. Prije povratka radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike u radnoj knjižici uz pečat i potpis ovlaštene osobe.
Napominjemo da je radna knjižice i dalje javna isprava koja će se i nadalje moći koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze, stoga radnu knjižicu svaki radnik treba čuvati.

Od 01.07.2013. godine sve podatke relevantne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i drugih prava osigurava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u obliku elektroničkog zapisa podataka u skladu s odredbama Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (“Narodne novine” broj 79/13).

Primjerice, ako radnik stekne višu stručnu spremu od one koja mu je upisana u radnoj knjižici, tu spremu više neće moći upisati u postojeću radnu knjižicu već će taj podatak unijeti HZMO na temelju vjerodostojne dokumentacije i to u obliku elektroničkog zapisa. U tom će se smislu dogovoriti sa HZMO – Područnom službom u Rijeci mogućnost da takvu prijavu promjene odnosno unos novog podatka, umjesto radnika, podnese kadrovska služba Grada.
Za podatke o drugim formalnim i neformalnim obrazovanjima koja nisu vezana uz radno mjesto radnika, a koje radnik želi evidentirati u obliku elektroničkog zapisa, radnik će se osobno morati obratiti HZMO.