O savezu

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE
“RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”
Verdieva 11/III, 51000 Rijeka
Fax: 051 212 884
Email: rss@rss.hr
Web: www.rss.hr
OIB: 03489426158
Žiro račun: 2488001-1100116312
IBAN: HR39 2488001 1100116312
Zaposlenici Riječkog sportskog saveza
R.B.
IME I PREZIME
FUNKCIJA
TELEFON
EMAIL
1.
Slaviša Bradić
Glavni tajnik
313-501
2.
Aleksandra Načinović
Administrativni tajnik
3.
Sandra Borši
Rukovoditelj financija
313-510
Programi sporta
R.B.
IME I PREZIME
FUNKCIJA
TELEFON
EMAIL
1.
Ksenija Trninić Viši stručni suradnik za programe sporta 313-507 ksenija@rss.hr
2.
Željko Milanović Viši stručni suradnik za programe sporta 313-507 zeljko@rss.hr
3.
Zoran Pjevalica Stručni suradnik za programe sporta 313-506 pjevalica@inet.hr
4.
Orijana Pernjak Grbac Viši stručni suradnik 445-700 orijana@rss.hr
5.
Lores Agotić Stručni suradnik za programe sporta 425-822 lores.agotic@rss.hr
6.
Gordana Bastiančić Stručni suradnik za rekreaciju građana i školski sport 425-824 gordana.bastiancic@rss.hr
Računovodstvo
R.B.
IME I PREZIME
FUNKCIJA
TELEFON
EMAIL
1.
Lorijana Tariba
Stručni suradnik za računovodstvo
313-508
2.
Mirjana Milunović Križan
Stručni suradnik za računovodstvo
313-509
3.
Nadia Kovačić
Stručni suradnik za računovodstvo
313-505
4.
Tanja Rivetti
Stručni suradnik za računovodstvo
425-823
5.
Magda Maras Berić
Stručni suradnik za računovodstvo
313-502
EU projekti
R.B.
IME I PREZIME
FUNKCIJA
TELEFON
EMAIL
1.
Sanja Varaklić
Voditeljica projekata
425-741
2.
Maja Berić
Stručni suradnik za projekte
313-503
3.
Tara Pavić
Stručni suradnik za projekte
313-503
Izvršni odbor Riječkog sportskog saveza za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine
R.B.
IME I PREZIME
SPORT
1.
Marin Lovrović Klub riječkih olimpijaca
2.
Aramis Naglić
Košarka
3.
Lores Agotić
Kuglanje
4.
Velimir Liverić
Odbojka
5.
Mirza Džomba
Rukomet
6.
Ivo Vukić Školski sport
7.
Miljenko Mišljenović Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke
8.
Žarko Despot Skijanje
9.
Dorotea Pešić Bukovac Skokovi u vodu
10.
Doris Marković Taekwondo
11.
Samir Barać Vaterpolo
Nadzorni odbor Riječkog sportskog saveza za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine
R.B.
IME I PREZIME
FUNKCIJA
1.
Duško Miočić
2.
Miroslav Pavlović
3.
Veljko Karabaić
Članovi Skupštine Riječkog sportskog saveza za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine
R.B.
IME I PREZIME
SPORT
1. Marijan Majnarić
Automobilizam
2. Arni Badjuk
Badminton
3. Sandro Vrancich Biciklizam
4. Brigita Crnogorac Boćanje
5. Franjo Markovic Boks
6. Ivan Juračić Bridge
7. Miloš Sušanj Dizanje utega
8. Ksenija Budimir Gimnastika
9. Miran Cofek Jedrenje
10. Slaviša Bradić Judo
11. Vladimir Cvjetan Karate
12. Marko Vejvoda Kendo
13. Branko Fibinger Kickboxing
14. Aramis Naglić Košarka
15. Lores Agotić Kuglanje
16. Velimir Liverić Odbojka
17. Damir Konestra Planinarstvo
18. Mirko Rutar Daljinsko plivanje
19. Mladen Mišković Plivanje
20. Marin Lovrović Riječki olimpijci
21. Viktor Moretti Riječki sportski sveučilišni savez
22. Bogumil Rumac Riječki sportski savez gluhih
23. Miljenko Mišljenović Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke
24. Margerita Rena Stipković Ronjenje
25. Marko Bjelobaba Rugby
26. Mirza Džomba Rukomet
27. Ivo Vukić Školski sport
28. Sanja Pavić Sinkronizirano plivanje
29. Žarko Despot Skijanje
30. Dorotea Pešić Bukovac Skokovi u vodu
31. Ervin Stilin Stolni tenis
32. Dorjan Močinić Streličarstvo
33. Karlo Balenović Streljaštvo
34. Damir Rabar Sportska rekreacija
35. Marijan Penavin Sportski ribolov na moru
36. Doris Marković Taekwondo
37. Branko Marović Tenis
38. Damir Šegota Triatlon
39. Nenad Bićanić Udruga zdravstvenih djelatnika u sportu “Rijeka”
40. Katja Luketić Udruga kineziologa grada Rijeke
41. Samir Barać Vaterpolo
42. Milan Juričev Veslanje
43. Namik Dizdarević Wushu