Vijesti iz klubova

Natječaj za upis na Stručni studij za izobrazbu trenera

Studijski centar za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za upis pristupnika na stručne studije za izobrazbu trenera u akad. 2013./14. godini. Stručni studij za izobrazbu trenera u trajanju od 3 godine ove se godine, po prvi puta, ustrojava i kao redoviti studij za izobrazbu trenera na koji se upisuje 50 studenata koji će kandidirati za sljedeća studijska usmjerenja: fitnes, kondicijska priprema sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi.
Također, kao i do sada, studij će se izvoditi i kao izvanredni na koji će se moći upisati 250 kandidata. Po završetku studija, kako redovitog, tako i izvanrednog, polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE što se upisuje u radnu knjižicu. Izmjenama i dopunama Zakona o sportu iz 2012. godine prolongiran je rok za stjecanje odgovarajuće stručne spreme za rad u sportu sa 2014. godine na 2017. godinu. S time su dobivene dodatne tri godine kako bi veliki broj trenutno neosposobljenih i trenera bez odgovarajuće stručne spreme stigao do 2017. godine steći Zakonom propisane uvjete za rad i obavljanje stručnih poslova u sportu.

VAŽNO! Ako se iz Primorsko-goranske i Istarske županije na izvanredni studij upiše 50 i više kandidata nastava općih semestara (prvi, treći i peti) izvodila bi se u Rijeci. U tom slučaju dio sufinanciranja provedbe navedenih semestara u Rijeci preuzeli bi Riječki sportski savez i Zajednica športova Primorsko-goranske županije čime bi i troškovi pohađanja studija za studente bili manji.

Potpune informacije mogu se pročitati u natječajima u prilogu. Ostale informacije, kao i obrasce vezane uz prijavu te liječnički mogu se preuzeti na internetskim stranicama SCIT-a (http://oit.kif.hr/pages/upis-u-akad.-2013.14.-godinu/strucni-studij-zagreb-2013.14..php ). U slučaju potrebe za dopunskim informacijama možete se obratiti tajnici predstojnika SCIT-a, Ivani Degirmendžić na broj telefona 01/36 58 623 ili putem elektroničke pošte: oit@kif.hr ili u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta.

Informacija o natječaju za upis na studij
Natječaj redoviti stručni studij
Natječaj izvanredni stručni studij