Vijesti iz RSSa

Natječaj za izbor Glavnog tajnika Riječkog sportskog saveza

Temeljem odluke Izvršnog odbora Riječkog sportskog saveza raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor glavnog tajnika Riječkog sportskog saveza.

Glavni tajnik imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Uvjeti:
visoka ili viša stručna sprema (6., 7. ili 8. razina);
  • radno iskustvo od najmanje 5 godina na istim ili sličnim poslovima u oblasti sporta;
  • da je kandidat u dosadašnjem radu postigao zapažene rezultate kao društveni ili stručni radnik u oblasti sporta;
  • da posjeduje odgovarajuće organizacijske i radne sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti glavnog tajnika Zajednice.

 

Uz pismenu prijavu obvezno priložiti:
  • životopis,
  • domovnicu,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom stažu i prethodnim radnim mjestima s opisom poslova,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da isti nije osuđivan.

 

Prijava za natječaj s dokumentacijom dostavlja se u roku od 10 dana od dana objave natječaja na adresu: Riječki sportski savez, Verdijeva 11/III.