Vijesti iz klubova

Natječaj Gimnastičkog kluba “Rijeka”

Na temelju odredbi članka 10. i  članka 25. stavka 16. Statuta GK „Rijeka“ Upravni odbor  GK „Rijeka“ objavljuje

 

    N A T J E Č A J

 

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme za

 

  1. 1. GLAVNOG TRENERA MUŠKE SPORTSKE GIMNASTIKE

   (1 izvršitelj)

  1. GLAVNOG TRENERA ŽENSKE SPORTSKE GIMNASTIKE     

    (1 izvršitelj)

  1. TRENERA MUŠKE/ŽENSKE SPORTSKE GIMNASTIKE

          (1 izvršitelj)

 

I   Na Natječaj za navedena  radna mjesta mogu se javiti svi zainteresirani treneri  koji udovoljavaju  uvjetima  Zakona  o sportu.

II  Uz molbu ( prijavu) kandidati trebaju priložiti:

1 .Dokaz o stručnoj osposobljenosti

  1. Kratki životopis sa ciljevima i ambicijama u sportskoj gimnastici
  2. Presliku osobne iskaznice i OIB
  3. Prijedlog Programa rada ( za razdoblje od 01. 01. 2018. – 31.12. 2022., koji treba

sadržavati obrađena sljedeća područja:

  1. Opći 4-godišnji program rada Kluba  GK „Rijeka“ s naznakom svih aktivnosti te točno definiranim ciljem za to vremensko razdoblje, kao i raspodjelu trenera po grupama i njihove odgovornosti.
  2. Detaljno obrađeno razdoblje od  01. 2018. – 31. 12. 2022. s pojedinačnim planom i programom, te definiranim ciljem  muške i ženske sportske gimnastike, „A“ i „B“ programa, grupno za „C“ program, školski i predškolski program. Planove treba podijeliti na 3-mjesečna vremenska razdoblja kako bi se mogla kontrolirati njihova realizacija.

Prijedlog programa iz II dijela, točku br. 4. obrađuju samo kandidati koji se javljaju za mjesta Glavnih trenera.

III  Molbe (prijave) na Natječaj se dostavljaju na slijedeći način:

  • U jednoj kuverti životopis, dokaz o stručnoj osposobljenosti i presliku osobne iskaznice s OIB-om.
  • U drugoj kuverti programe s naznakom „PROGRAMI“, koji ne smiju biti potpisani, već označeni šifrom prepoznatljivom samo podnositelju programa.

 

Obje kuverte dostavljaju se na adresu:

GK „RIJEKA“, Omladinska 8, Rijeka, s naznakom  „ZA NATJEČAJ“ – NE OTVARATI“

 

IV  Molbe ( prijave) podnose se najkasnije do  30. 11. 2017. godine, one koje stignu nakon tog roka neće se razmatrati.

V  U slučaju da svi pristigli programi nisu sveobuhvatni ( ne sadrže natječajem tražene elemente) Natječaj će se ponoviti.

VI  U slučaju da se nitko ne javi na Natječaj isti će se ponoviti.

VII   Izbor Trenera muške/ženske sportske gimnastike i Glavnog trenera muške i ženske obaviti će Upravni odbor temeljem statutarne ovlasti iz članka 25. Statuta GK „Rijeka“.

VIII  O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije do 15. 12. 2017. godine.

IX  S izabranim kandidatima obaviti će se razgovor (intervju).

X Pravo na žalbu imaju kandidati u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti.

 

U Rijeci, 13. 11. 2017. godine

 

 

PREDSJEDNICA:

Mirjana Jovičić