Vijesti iz RSSa

Izborna Skupština Riječkog sportskog saveza

Na mandat od 4 godine izabran je dosadašnji predsjednik RSS-a Samir Barać koji je predložio i svoj Izvršni odbor u sastavu:

1. Judo Slaviša Bradić
2. Košarka Aramis Naglić
3. Kuglanje Lores Agotić
4. Odbojka Velimir Liverić
5. Rukomet Mirza Džomba
6. Školski sport Ivo Vukić
7. Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke Miljenko Mišljenović
8. Skijanje Žarko Despot
9. Skokovi u vodu Dorotea Pešić Bukovac
10. Taekwondo Doris Marković
11. Vaterpolo Samir Barać

U radu Skupštine RSS-a sudjelovali su članovi:

1. Automobilizam Marijan Majnarić
2. Badminton Arni Badjuk
3. Biciklizam Sandro Vrancich
4. Boćanje Brigita Crnogorac
5. Boks Franjo Marković
6. Bridge Ivan Juračić
7. Dizanje utega Miloš Sušanj
8. Gimnastika Ksenija Budimir
9. Jedrenje Miran Cofek
10. Judo Slaviša Bradić
11. Karate Vladimir Cvjetan
12. Kendo Marko Vejvoda
13. Kickboxing Branko Fibinger
14. Košarka Aramis Naglić
15. Kuglanje Lores Agotić
16. Odbojka Velimir Liverić
17. Planinarstvo Damir Konestra
18. Daljinsko plivanje Mirko Rutar
19. Plivanje Mladen Mišković
20. Riječki olimpijci Marin Lovrović
21. Riječki sportski sveučilišni savez Viktor Moretti
22. Riječki sportski savez gluhih Bogumil Rumac
23. Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke Miljenko Mišljenović
24. Ronjenje Margerita Rena Stipković
25. Rugby Marko Bjelobaba
26. Rukomet Mirza Džomba
27. Školski sport Ivo Vukić
28. Sinkronizirano plivanje Sanja Pavić
29. Skijanje Žarko Despot
30. Skokovi u vodu Dorotea Pešić Bukovac
31. Stolni tenis Ervin Stilin
32. Streličarstvo Dorjan Močinić
33. Streljaštvo Karlo Balenović
34. Sportska rekreacija Damir Rabar
35. Sportski ribolov na moru Marijan Penavin
36. Taekwondo Doris Marković
37. Tenis Branko Marović
38. Triatlon Damir Šegota
39. Udruga zdravstvenih djelatnika u sportu “Rijeka” Nenad Bićanić
40. Udruga kineziologa grada Rijeke Katja Luketić
41. Vaterpolo Samir Barać
42. Veslanje Milan Juričev
43. Wushu Namik Dizdarević

U 2017. godini iz proračuna Grada Rijeke za javne potrebe u sportu ukupno je izdvojeno 13.167.000 kuna, što je 433.000 kuna manje u odnosu na izdvajanje u 2016. godini.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU

NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv korisnika

Plan

za 2016.

Plan

za 2017.

Indeks

3/2

1 2 3 4
 

JAVNE POTREBE U SPORTU

 

 

13.600.000

 

13.367.000

 

98

A)    Aktivnosti koje se   

       sufinanciraju putem RSS-a

 

10.709.000

 

10.466.000

 

 98

a) Aktivnost:

Treninzi i natjecanja sportaša

 

  7.446.000

 

  7.446.000

 

100

b) Aktivnost:

Nagrađivanje sportaša

 

   850.000

 

   870.000

 

102

c) Aktivnost:

Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca

 

 

300.000

 

 

350.000

 

 

 117

d) Aktivnost:

Funkcioniranje sustava sporta

 

1.800.000

 

1.800.000

 

100

B)   Aktivnosti koje se sufinanciraju putem

       Odjela GU-e za sport i tehničku kulturu   

 

  1.605.000

 

1.300.000 

 

81

a) Aktivnost:

Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi

 

 

   100.000

 

 

150.000

 

 

150

b) Aktivnost:

Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

 

 

  1.470.000

 

 

1.100.000

 

 

75

c) Aktivnost:

Posebni programi mladih selekcija

 

    35.000

 

50.000

 

142

C)   Aktivnost:

Sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

 

    

313.000

 

 

451.000

 

144

D)   Aktivnost:

Preuzete obveze iz prethodne godine

 

    1.286.000

      1.150.000  

90