Kategorija - Vijesti iz klubova

Vijesti iz klubova

Rijeka u kretanju 2013

 
Kampanja Grada Rijeke „Rijeka u kretanju“ ima za cilj podići i ojačati svijest građana Rijeke i okolice o važnosti kretanja za zdravlje...