APTSA – O projektu

APTSA (A Path to TranSportAction) je Erasmus+ projekt za jačanje sposobnosti u sklopu ključne aktivnosti 2 sa ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima u ruralnim područjima Europe i Latinske Amerike.

Trajanje projekta: od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2019.