Vijesti iz RSSa

RSS prošao na pet projekata koje financira EU

Europska komisija, odnosno ovlaštena agencija EACEA, jučer je objavila službene rezultate natječaja za program Erasmus+ Sport. Od ukupno 360 prijavljenih projekata, odobreno je 170. Riječki sportski savez aplicirao je na 3 projekta kao vodeći parter i na 2 projekta kao partner.
Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je svih 5 projekata prihvaćeno i kroz nekoliko dana potpisat će se ugovori sa ovlaštenom agencijom Europske unije.
S pravom smo izuzetno zadovoljni postignutim rezultatom, a u prilog tome govori činjenica da Hrvatska ima ukupno 11 odobrenih projekata, od tog broja Riječki sportski savez je uspješno aplicirao sa 3 projekta. Uvidom u objavljene rezultate po zemljama, vidljivo je da jedino jedna talijanska organizacija i Riječki sportski savez imaju svaki po 3 prihvaćena projekta.
Projekti na kojima je Riječki sportski savez vodeći partner:

1. Dual karijera/dobro upravljanje u sportu,
Naziv projekta: Project for Academy of Sport Support
Ukupni grant: 382.845,00 eura
Ovaj je projekt u najvećoj mjeri pripremila Poslovna akademija PAR iz Rijeke i nastavak je dugogodišnje suradnje PAR-a i Riječkog sportskog saveza, a vezano uz edukaciju sportaša.
Partneri: Austrija, Italija, Slovenija i Bugarska

2. Mobilnost administrativnog osoblja,
Naziv projekta: Mobility of Staff (MOST)
Ukupni grant: 43.370,00 eura
U projekt su uključeni sportski klubovi grada Rijeke i naše županije, te Osječko-baranjska i Zadarska županija.
Partneri: Švedska i Bugarska

3. Zdravstvena zaštita mladih sportaša,
Naziv projekta: Safe in Sport
Ukupni grant: 46.325,00 eura
U projekt su uključeni sportski klubovi grada Rijeke i naše županije, te Osječko-baranjska i Zadarska županija.
Partneri: Turska i Bugarska

Projekti na kojima je Riječki sportski savez partner:

1. Španjolska, borba protiv dopinga,
Naziv projekta: Green Seal
Ukupni grant: 318.670,00 eura

2. Bugarska, dobro upravljanje u sportu,
Naziv projekta: Good governance in sport
Ukupni grant: 394.265,00 eura

Za ova dva projekta čekamo službenu informaciju vodećih partnera o iznosu budžeta koji se direktno odnosi na Riječki sportski savez. Ono što je posebno važno istaknuti, svi projekti napisani su samostalno, odnosno nisu korištene usluge vanjskih konzultanata.

Javne potrebe 2016

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza.

Saznaj više

Rasporedi korištenja sportskih objekata